Lectura d’una tesi sobre Aprenentatge Servei i formació ètic-cívica en la UV

IMG-20160419-WA0001Defensada en la Universitat de València una tesi doctoral sobre Aprenentatge-Servei i formació ètic-cívica en la universitat.
El passat 26 de gener de 2016 Belén Zayas Latorre, membre de la REDUVAPS i professora de la Universitat de València, va defensar la tesi doctoral que porta per títol: “La Formació Cívica de l’Alumnat Universitari: Anàlisi de les seues percepcions sobre l’Aprenentatge-Servei (ApS) com a eina de participació ciutadana”, dirigida pels professors MªJesús Martínez Usarralde (Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació) i Cruz Pérez Pérez (Departament de Teoria de l’Educació). Aquest treball de recerca, que va obtenir la qualificació de Cum Laude, va ser dedicat a la propulsora d’aquesta tesi, així com del ApS en la Universitat de València, la professora Rafaela García López.

Comments are closed.