ApS en el Màster de Secundària d’Anglés: aprenentatge experiencial i significatiu

270Divendres passat 18 de novembre la classe dedicada a l’assignatura AEM2 (Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua Anglesa) en el Màster de secundària de la UV va estar dedicada íntegrament a una activitat pràctica d’ApS com a ferramenta de treball col·laboratiu en l’aula de secundària.

L’ApS (SL, Service Learning en anglés) es va plantejar com una metodologia a cavall entre l’aprenentatge per tasques i l’aprenentatge integrat de contingut i llengües (AICLE/CLIL) , per això, es va posar en pràctica el dia que hi havia entre les sessions d’estos altres dos mètodes.

Després d’una presentació informativa per mitjà de recursos visuals com power point, vídeos, articles acadèmics, exemples pràctics de disseny d’activitats, desenrotllament de la metodologia ApS i altres, tot ells en anglés, es va plantejar el treball experiencial, l’aprendre ApS fent. Se’ls va repartir a l’alumnat, dividit en equips, unes fitxes pràctiques sobre les quals havien de reflexionar per a, en primer lloc fer un diagnòstic de les comunitats que els rodejaven i, en segon, preparar una intervenció en basada en l’aprenentatge servici. Eixos models de fitxes els serviran, en cas d’així decidir-ho, per a replicar el model vist en l’aula en les seues pràctiques en centres de secundària que tindran lloc el pròxim hivern i, si es donara el cas, poder elaborar els seus Treballs de Fi de Màster sobre els resultats obtinguts.

Comments are closed.