Curs “Aprenentatge-Servei, ApS: una metodologia activa i participativa”,

La setmana pròxima, els dies 15 i 16 de Juny, tindrà lloc en el Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” el curs “Aprenentatge- Servei, ApS: una metodologia activa i participativa”, dirigit al professorat universitari interessat en conéixer la metodologia i filosofia de l’aprenentatge-servei en general i la seua aplicació en l’àmbit universitari.

Enguany comptem com a responsable de l’acció formativa amb Aitziber Mugarra, professora titular del Departamento de Economía y Empresa i coordinadora d’innovació en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, presidenta de la Fundació Zerbikas per a la promoció de l’aprenentatge i servei solidari a Euskadi, membre de la junta de la Red Española de Aprendizaje y Servicio REDApS i membre de la xarxa universitària ApS (U) .

El curs té una duració de 10 hores distribuïdes en dos dies. El segon dia consistirà en un taller d’aprofundiment i acompanyament per a professorat interessat en dissenyar i desenrotllar un projecte universitari d’aprenentatge-servei.

Comments are closed.