Ens complau informar-vos de que ja disposem d’una nova web d’ApS en la Universitat de València.

A partir d’ara serà l’espai actiu de cApSa.

Enlace: http://ir.uv.es/zlT5kZN

La Universitat  de València, a través del Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner convoca els alumnes per participar en la segona edició del premi RAGALO, nom amb el qual es desitja reconèixer i fer present Rafaela García López, professora de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València.

Bases convocatòria: http://ir.uv.es/D6VFJjS

Pendent de publicació en el DOGV

Queremos compartir con vosotros el X Encuentro de Aprendizaje-Servicio que tendrá lugar en L’Hospitalet de Llobregat el día 1/12/2017.

Esta jornada la organizan conjuntamente el Ayuntamiento de la ciudad, Fundación Educo, la Red Española de Aprendizaje-Servicio y Editorial Edebé.

En el X Encuentro de Aprendizaje-Servicio participarán centros educativos y entidades del ámbito social, educativo, cultural, deportivo, etc., de los proyectos premiados, así como representantes del mundo educativo, asociativo y municipal. 

Este evento está enfocado a intercambiar experiencias y reflexiones acerca de cómo los niños, niñas y jóvenes son capaces de transformar su entorno.

 

Mª Jesús Martínez Usarralde presentó el premio RAGALO en una conexión en directo desde el congreso nacional e internacional de ApS /U en Sevilla el pasado sábado 13 de octubre de 2017.

Este congreso pretende reivindicar y visibilizar la labor y el compromiso de docentes, personal investigador y alumnado de la universidad que están ya dando pasos en ese sentido, vinculando sus labores investigadoras, docentes y discentes, para construir puentes con la sociedad, romper barreras entre clases sociales y culturales y responder a las necesidades reales de la comunidad

Oberta la inscripció al Taller del Programa Aprenentatge-Servei cApSa“Forma’t per participar”

L’Aprenentatge-Servei és una proposta que permet formar-se a través de la participació i el compromís amb la comunitat.

  Un procés d’adquisició de coneixements i competències per a la vida
  Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat
  Un mètode de pedagogia activa i reflexiva
  Treball en xarxa
  Activitats amb impacte formatiu i transformador.

INSCRIPCIÓ: del 27 de setembre al 16 d’octubre.

PROGRAMA I AUTOMATRÍCULA: http://voluntariat.blogs.uv.es/

Dilluns passat 10 de juliol a les 11h va tindre lloc en la Sala de Graus Germà Còlon de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I la defensa de la tesi doctoral titulada “Diseño i aplicació del programa sociemocional Sent Jugant en alumnat d’Educació Primària per mitjà de metodologia Aprenentatge-Servei (APS) ” per la doctoranda Lorena Zorrilla Silvestre i dirigida pel Dr. Jesús Gil Gómez i la Dra. Mercedes Ventura Campos. L’estudi realitzat pretenia avaluar els efectes de l’aplicació del programa, apostant per l’ús de l’APS. Per a això, els estudiants de segon curs de grau d’Educació Infantil van crear, van dissenyar i van aplicar el dit programa en alumnes de primer i segon d’Educació Primària, obtenint resultats interessants augmentant el nivell de la competència sociemocional en l’alumnat de primària.

La setmana pròxima, els dies 15 i 16 de Juny, tindrà lloc en el Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” el curs “Aprenentatge- Servei, ApS: una metodologia activa i participativa”, dirigit al professorat universitari interessat en conéixer la metodologia i filosofia de l’aprenentatge-servei en general i la seua aplicació en l’àmbit universitari.

Enguany comptem com a responsable de l’acció formativa amb Aitziber Mugarra, professora titular del Departamento de Economía y Empresa i coordinadora d’innovació en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, presidenta de la Fundació Zerbikas per a la promoció de l’aprenentatge i servei solidari a Euskadi, membre de la junta de la Red Española de Aprendizaje y Servicio REDApS i membre de la xarxa universitària ApS (U) .

El curs té una duració de 10 hores distribuïdes en dos dies. El segon dia consistirà en un taller d’aprofundiment i acompanyament per a professorat interessat en dissenyar i desenrotllar un projecte universitari d’aprenentatge-servei.

sApS què es cApSa?

 

Una capsa, segons el DNV, és un “receptacle de forma variable i de materials diversos, generalment no molt gran i amb tapa, destinat a transportar o a guardar objectes”. La Universitat de València ha creat, amb el suport del Centre deFormació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” i del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, una cApSa per agrupar sota una única entitat totes les activitats i experiències ApS que es porten a terme amb la participació d’alumnat, personal d’administració i serveis i professorat de la nostra Universitat.

ApS són les segles de l’expressió Aprenentatge i Servei, una metodologia docent proactiva, cooperativa, participativa i inherentment transformadora. Bàsicament consisteix en què el procés d’aprenentatge esdevé un mecanisme d’acció sobre el medi que envolta a qui participa en ell per provocar algun canvi o millora per beneficiar-lo. Aquest canvi o millora pot ser de molt diversa índole i, aleshores, pot afectar a un grup reduït de persones, que són els i les destinatàries finals, o bé de manera més general i ampla.

Atés que els i les participants de la Universitat de València, durant el seu procés d’aprenentatge, molt divers, poden dur a terme serveis, també, molt diversos, el projecte cApSa els agrupa i es constitueix en el lloc de debat, intercanvi d’idees i de promoció de les experiències ApS. A més, el projecte cApSa es constitueix en una font de coneixement per a estudis de recerca en metodologia ApS, amb l’esperança de poder millorar-les i, també, ampliar l’espectre d’aplicació de metodologia ApS dins dels diferents estudis; per a la qual cosa es realitzen tallers de formació per al professorat.