Quants projectes ApS hi ha a dia d’avui en funcionament dins de la Universitat de València?
Si no a tots, sí a alguns podràs accedir des d’aquest apartat de la web, on recopilarem a més dels projectes actius (Els nostres Projectes) en la Universitat de València alguns Vídeos informatius que et serviran per a conèixer des de Què és el ApS fins a projectes concrets en marxa (Teatre social sobre Igualtat de gènere o Pedagogia de la mort).

A més, arreplegarem vídeos realitzats per estudiants en els seus projectes de ApS o per professorat immers en aquesta temàtica (Els nostres vídeos ApS).

Además, recogeremos vídeos realizados por estudiantes en sus proyectos de ApS o por profesorado inmerso en esta temática (Nuestros vídeos ApS).