La Universitat de València ha creat, amb el suport del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa i del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, els premis RAGALO. RAGALO és un acrònim de la professora Rafaela García López, que va impulsar les primeres experiències ApS a la Universitat de València.

Aquestos premis volen reconéixer l’esforç que els i les alumnes han fet per realitzar un projecte ApS. Hi ha diferents modalitats perquè també són molt heterogenis els camps d’aplicació dels projectes.