Mercedes Botija Yague
Dep. Treball Social i Serveis Socials
Facultat Ciències Socials
Universitat de València
Mercedes.Botija@uv.es

Lluís Pascual Calaforra
Dep. Genètica
Facultat Ciències Biològiques
Universitat de València
Luis.Pascual@uv.es

Ester Puig Bañuls
Grado en Bellas Artes, UPV
Máster en Profesorado de Educación Secundaria, UV
epb_bpe@hotmail.es

Mª Ángeles Bermell Corral
Dep. Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Facultat de Magisteri
Universitat de València
Angeles.Bermell@uv.es

Amparo Hurtado Soler
Dep. Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials
Facultat de Magisteri
Universitat de València
Amparo.Hurtado@uv.es

Vicente Alonso Brull
Didàctica de l´Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Facultat de Magisteri
Universitat de València
Vicente.Alonso@uv.es

María Recio Iglesias
Dep. Farmacologia
Facultat Farmàcia
Universitat de València
Maria.C.Recio@uv.es

Xavier Ponsoda i Martí
Dep. Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia Física
Facultat de Ciències Biològiques
Universitat de València

Andrés Gascón Cuenca
Institut Universitari de Drets Humans
Universitat de València
Andres.Gascon@uv.es

Rosa Mª Giner Pons
Dept. Farmacologia
Facultat de Farmàcia
Universitat de València
Rosa.M.Giner@uv.es

Marisa Ferrándiz Manglano
Dep. Farmacologia
Facultat Farmàcia
Universitat de València
Luisa.Ferrandiz@uv.es

Ana Botella Nicolás
Dep. Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
Facultat Magisteri
Universitat de València
Ana.Maria.Botella@uv.es

Jesús Blesa Jarque
Dep. Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal
Facultat de Farmàcia
Universitat de València
Jesus.Blesa@uv.es

Susana Romo Pérez
Dep. de Microbiologia i Ecologia
Facultad de Ciències Biològiques
Universitat de València
Susana.Romo@uv.es

Mª Jesús Martínez Usarralde
Departamento de Educación Comparada e Hª de la Educación
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
Universitat de València
M.Jesus.Martinez@uv.es

Francisco Andrés Martínez Salvá
Psicologia Evolutiva i de l'Educació
Facultat de Psicologia
Universitat de València
Francisco.A.Martinez@uv.es

María Alcantud Díaz
Didàctica de la Llengua i la Literatura
Facultat de Magisteri
Universitat de València
Maria.Alcantud@uv.es

Belén Zayas Latorre
Teoria de l'Educacio
Facultat de Filosofia i Ciencies de l'Educacio
Universitat de València
Belen.Zayas@uv.es

Wenceslao Garcia Puchades
Didactica de l'Expressio Musical,Plastica i Corporal
Facultat de Magisteri
Universitat de València
Wenceslao.Garcia@uv.es