ApS en la Universitat de València

Featured

BENVINGUTS/DES A cApSa

270El programa cApSa constitueix l’aposta convençuda de la Universitat de València per visibilizar, potenciar i reconèixer una metodologia docent proactiva, cooperativa, participativa i inherentment transformadora: el ApS (Aprenentatge Servei).

El compromís per cristal·litzar aquesta idea educativa i sedimentar-la en els escenaris acadèmics contempla mirar cap a l’ApS des de les seues possibilitats en la docència i en la recerca.

Per a la primera, el cApSa forma al professorat universitari en aquesta metodologia i, per al qual ja l’aplica, visibiliza la seua acció, recolza amb material didàctic i crea el premi RAGALO destinat als millors ApS presentats per els/as estudiants en totes les àrees. A més, els/as estudiants de la UV poden optar de manera alternativa als programes puntuals de ApS que, sota la fórmula dels crèdits de participació, els impliquen en projectes amb organitzacions que utilitzaran la seua metodologia amb la supervisió dels i les guies d’aprenentatge.

Per a la segona, la recerca, s’erigeix la xarxa UVAPS (Universitats Valencianes pel ApS) que es configura per a establir una xarxa de investigadore/as que continue enfortint aquesta línia des de les seues possibilitats per a la innovació, la transferència i la recerca.

 

NOTÍCIES

Ens complau informar-vos de que ja disposem d’una nova web d’ApS en la Universitat de València.

A partir d’ara serà l’espai actiu de cApSa.

Enlace: http://ir.uv.es/zlT5kZN

La Universitat  de València, a través del Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner convoca els alumnes per participar en la segona edició del premi RAGALO, nom amb el qual es desitja reconèixer i fer present Rafaela García López, professora de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València.

Bases convocatòria: http://ir.uv.es/D6VFJjS

Pendent de publicació en el DOGV

Queremos compartir con vosotros el X Encuentro de Aprendizaje-Servicio que tendrá lugar en L’Hospitalet de Llobregat el día 1/12/2017.

Esta jornada la organizan conjuntamente el Ayuntamiento de la ciudad, Fundación Educo, la Red Española de Aprendizaje-Servicio y Editorial Edebé.

En el X Encuentro de Aprendizaje-Servicio participarán centros educativos y entidades del ámbito social, educativo, cultural, deportivo, etc., de los proyectos premiados, así como representantes del mundo educativo, asociativo y municipal. 

Este evento está enfocado a intercambiar experiencias y reflexiones acerca de cómo los niños, niñas y jóvenes son capaces de transformar su entorno.

 

Mª Jesús Martínez Usarralde presentó el premio RAGALO en una conexión en directo desde el congreso nacional e internacional de ApS /U en Sevilla el pasado sábado 13 de octubre de 2017.

Este congreso pretende reivindicar y visibilizar la labor y el compromiso de docentes, personal investigador y alumnado de la universidad que están ya dando pasos en ese sentido, vinculando sus labores investigadoras, docentes y discentes, para construir puentes con la sociedad, romper barreras entre clases sociales y culturales y responder a las necesidades reales de la comunidad

Oberta la inscripció al Taller del Programa Aprenentatge-Servei cApSa“Forma’t per participar”

L’Aprenentatge-Servei és una proposta que permet formar-se a través de la participació i el compromís amb la comunitat.

  Un procés d’adquisició de coneixements i competències per a la vida
  Un servei per aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat
  Un mètode de pedagogia activa i reflexiva
  Treball en xarxa
  Activitats amb impacte formatiu i transformador.

INSCRIPCIÓ: del 27 de setembre al 16 d’octubre.

PROGRAMA I AUTOMATRÍCULA: http://voluntariat.blogs.uv.es/

Dilluns passat 10 de juliol a les 11h va tindre lloc en la Sala de Graus Germà Còlon de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I la defensa de la tesi doctoral titulada “Diseño i aplicació del programa sociemocional Sent Jugant en alumnat d’Educació Primària per mitjà de metodologia Aprenentatge-Servei (APS) ” per la doctoranda Lorena Zorrilla Silvestre i dirigida pel Dr. Jesús Gil Gómez i la Dra. Mercedes Ventura Campos. L’estudi realitzat pretenia avaluar els efectes de l’aplicació del programa, apostant per l’ús de l’APS. Per a això, els estudiants de segon curs de grau d’Educació Infantil van crear, van dissenyar i van aplicar el dit programa en alumnes de primer i segon d’Educació Primària, obtenint resultats interessants augmentant el nivell de la competència sociemocional en l’alumnat de primària.

La setmana pròxima, els dies 15 i 16 de Juny, tindrà lloc en el Centre de Formació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” el curs “Aprenentatge- Servei, ApS: una metodologia activa i participativa”, dirigit al professorat universitari interessat en conéixer la metodologia i filosofia de l’aprenentatge-servei en general i la seua aplicació en l’àmbit universitari.

Enguany comptem com a responsable de l’acció formativa amb Aitziber Mugarra, professora titular del Departamento de Economía y Empresa i coordinadora d’innovació en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, presidenta de la Fundació Zerbikas per a la promoció de l’aprenentatge i servei solidari a Euskadi, membre de la junta de la Red Española de Aprendizaje y Servicio REDApS i membre de la xarxa universitària ApS (U) .

El curs té una duració de 10 hores distribuïdes en dos dies. El segon dia consistirà en un taller d’aprofundiment i acompanyament per a professorat interessat en dissenyar i desenrotllar un projecte universitari d’aprenentatge-servei.

sApS què es cApSa?

 

Una capsa, segons el DNV, és un “receptacle de forma variable i de materials diversos, generalment no molt gran i amb tapa, destinat a transportar o a guardar objectes”. La Universitat de València ha creat, amb el suport del Centre deFormació i Qualitat “Manuel Sanchis Guarner” i del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, una cApSa per agrupar sota una única entitat totes les activitats i experiències ApS que es porten a terme amb la participació d’alumnat, personal d’administració i serveis i professorat de la nostra Universitat.

ApS són les segles de l’expressió Aprenentatge i Servei, una metodologia docent proactiva, cooperativa, participativa i inherentment transformadora. Bàsicament consisteix en què el procés d’aprenentatge esdevé un mecanisme d’acció sobre el medi que envolta a qui participa en ell per provocar algun canvi o millora per beneficiar-lo. Aquest canvi o millora pot ser de molt diversa índole i, aleshores, pot afectar a un grup reduït de persones, que són els i les destinatàries finals, o bé de manera més general i ampla.

Atés que els i les participants de la Universitat de València, durant el seu procés d’aprenentatge, molt divers, poden dur a terme serveis, també, molt diversos, el projecte cApSa els agrupa i es constitueix en el lloc de debat, intercanvi d’idees i de promoció de les experiències ApS. A més, el projecte cApSa es constitueix en una font de coneixement per a estudis de recerca en metodologia ApS, amb l’esperança de poder millorar-les i, també, ampliar l’espectre d’aplicació de metodologia ApS dins dels diferents estudis; per a la qual cosa es realitzen tallers de formació per al professorat.