Informació general

ApS (U). Red Universitaria de ApS  
                                                                                              

apscomunitatvalenciana

   
   

 

Grups de recerca en universitats espanyoles

Andalucía

Universidad de Córdoba

Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

Aragón

Universidad San Jorge (Zaragoza)

Catalunya

UAB Universitat Autònoma de Barcelona

UB Universitat de Barcelona

UIC Universitat Internacional de Catalunya

Universitat de Girona

Comunidad de Madrid

UAM Universidad Autónoma de Madrid

UCM Universidad Complutense de Madrid

Comunitat Valenciana

UJI Universitat Jaume I

Universitat de València

Galicia

 USC Universidad de Santiago de Compostela

Illes  Balears

UIB Universitat de les Illes Balears

Navarra

Universidad de Navarra

País Basc

Universidad de Deusto

Xarxes d’ApS

LOCAL – AJUNTAMENTS DE  BARCELONA
•Xarxa temàtica ApS de la RECE, xarxa dels Ajuntaments   http://www.bcn.cat/edcities/aice/estatiques/espanyol/sec_charter.html AUTONOMICO
•Centre Promotor d’Aprenentatge Servei http://www.aprenentatgeservei.org/
•Proyecto Dos Mares, Red ApS centros de formación del profesorado http://www.dosmares-aps.es/index.php/es/
•Grupo Promotor del Aprendizaje-Servicio de Madrid http://aprendizajeserviciom.wixsite.com/apss-madrid

ESTATAL
•Red Estatal de Aprendizaje-Servicio http://www.aprendizajeservicio.net/ http://redaps.wordpress.com/
• Red Aprendizaje-Servicio y Universidad http://redapsuniversitaria.wix.com/apsuniversidad

EUROPA
OService-Learning European Network
http://www.linkedin.com/groups/Service-Learning-European-Network-2941536…

AMERICA
O Red Iberoamericana de Aprendizaje-Servicio
http://www.clayss.org.ar/redibero.htm
OThe Generator School Network – EE.UU
https://gsn.nylc.org/
OIARSLCE (International Association for Research on Service-learning and Community Engagement) – EE.UU
http://www.researchslce.org/

MUNDIAL
O Red Talloires Red Universidades en todo el mundo de aprendizaje-servicio. http://talloiresnetwork.tufts.edu/
O Internacional Association form National Youth Service
http://www.icicp.org/

Bancs d’experiències

Catalunya
http://www.aprenentatgeservei.cat/index.php?cm=06.02

Universitat Rovira i Virgili.
http://www.urv.cat/ca/estudis/model-docent/aprenentatge-servei/

Llatinoamèrica
http://www.clayss.org/publicaciones-clayss_experiencias.html

País Basc
http://www.zerbikas.es/categoria-producto/proyectos/

Entitats

http://www.ashoka.es/

http://valenciasanantonioabad.salesianos.edu/

http://fundacionesplai.org/

http://www.fhortasud.org/

http://www.fundacioncives.org/

http://www.fundses.org.ar/

http://www.intered.org/

http://www.juventud-valencia.es/

Europa

http://ec.europa.eu/education/

http://www.educationengland.org.uk/index.html

https://volunteeringmatters.org.uk/

http://www.bildung-durch-verantwortung.de/

http://www.aktive-buergerschaft.de/aktive_buergerschaft

http://www.servicelearning.de/index.php?id=7

http://frivillighed.dk/

http://www.servicelearning.ch/fr/le_projet/

http://www.noi-orizonturi.ro/index.php/ro/

https://www.movisie.nl/

http://www.sienaitalianstudies.com/

http://www.servicelearning.de

E.E.U.U.

http://info.character.org/blog/topic/service-learninghttps://nylc.org/

http://www.edtechmagazine.com/higher/article/2014/01/service-learning-opportunities-

provide-real-world-tech-experience-college-students

Altres enllaços d’interès

MATERIALS, RECURSOS I OFERTES – Learn and Serve America’s National Service-Learning Clearinghouse
https://gsn.nylc.org
•FORMACIÓ, TEORIA Y PRÀCTICA INTERNACIONAL DE APS The International Partnership for Service-Learning and Leadership
http://www.ipsl.org/
•CANADÀ – Canadian Association for Community Service-Learning Organización canadiense para la comunidad de aprendizaje-servicio de ese país
http://communityservicelearning.ca/
•IRLANDA – Students Learning With Communities Institute of Technology
http://web.archive.org/web/20131206020916/http://www.communitylinks.ie/slwc/
•LLATINOAMÈRICA Y ÀFRICA – International Service Learning: Estudiantes sanitarios que trabajan en Hispanoamérica y África
http://www.islonline.org

http://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS

http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es//?page_id=541

https://sites.google.com/a/umich.edu/mjcsl

http://asmiguelcatalan.blogspot.com.es

http://www.joves.net